Priser

TRAFIKALT GRUNNKURS

1800,-

BIL

KJØRETIME                     780,-
VEILEDNINGSTIME          780,-
SIKKERHETSKURS
BANE INK. BANELEIE       5100,-
SIKKERHETSKURS VEI      8580,-
MØRKEKJØRING              1500,-
FØRSTEHJELP                   600,-
FØRERPRØVE                   2340,-

HENGER

KJØRETIME 800,-
VEILEDNINGSTIME 800,-
LASTSIKRINGSKURS 700,-
LANGKJØRING 3 TIMER 2800,-
FØRERPRØVE INK. KJØRING 3500,-

MC TUNG

TEORIKURS OBLIGATORISK 900,-
KJØRETIME                        900,-
VEILEDNINGSTIME             900,-
SIKKERHETSKURS BANE    5500,-
SIKKERHETSKURS VEI      7200,-
FØRERPRØVE                   2700,-

MC LETT

TEORIKURS OBLIGATORISK 900,-
KJØRETIME                        900,-
VURDERINGSTIME              900,-

SIKKERHETSKURS TRAFIKK 3600,-
SIKKERHETSKURS VEI       4500,-
FØRERPRØVE                    2700,-

MOPEDKURS

KURS 9450,-

BILPAKKE ALT OBL. INK.

2 VURDERINGSTIMER
SIKKERHETSKURS BANE
SIKKERHETSKURS VEI
FØRERPRØVE
17500,-

HENGERPAKKE ALT OBL. INK.

8600,-

 

MC TUNG PAKKE ALT OBL. INK.

2 VEILEDNINGSTIMER
SIKKERHETSKURS BANE
SIKKERHETSKURS VEI
FØRERPRØVE OG TEORIKURS
KL A 18000,-       A2  15200,-

MC LETT PAKKE ALT OBL. INK

TEORIKURS
2 VEILEDNINGSTIMER
SIKKERHETSKURS VEI

SIKKERHETSKURS TRAFIKK
FØRERPRØVE
14000,-