Priser

TRAFIKALT GRUNNKURS

1800,-

BIL

KJØRETIME 650,-
VEILEDNINGSTIME 650,-
SIKKERHETSKURS
BANE INK. BANELEIE 4300,-
SIKKERHETSKURS VEI 7150,-
MØRKEKJØRING 1500,-
FØRSTEHJELP 600,-
FØRERPRØVE INK 2 TIMER 3500,-

HENGER

KJØRETIME 700,-
VEILEDNINGSTIME 700,-
LASTSIKRINGSKURS 600,-
LANGKJØRING 3 TIMER 2500,-
FØRERPRØVE INK. KJØRING 3000,-

MC TUNG

TEORIKURS OBLIGATORISK 700,-
KJØRETIME 700,-
VEILEDNINGSTIME 700,-
SIKKERHETSKURS BANE 4000,-
SIKKERHETSKURS VEI 4500,-
FØRERPRØVE INK. KJØRETIME 3500,-

MC LETT

TEORIKURS OBLIGATORISK 700,-
KJØRETIME 700,-
VEILEDNINGSTIME 700,-

SIKKERHETSKURS TRAFIKK 2800,-
SIKKERHETSKURS VEI 3500,-
FØRERPRØVE INK. KJØRETIME 3500,-

MOPEDKURS

KURS 8400,-

BILPAKKE ALT OBL. INK.

2 VEILEDNINGSTIMER
SIKKERHETSKURS BANE
SIKKERHETSKURS VEI
FØRERPRØVE
16000,-

HENGERPAKKE ALT OBL. INK.

7500,-


MC TUNG PAKKE ALT OBL. INK.

2 VEILEDNINGSTIMER
SIKKERHETSKURS BANE
SIKKERHETSKURS VEI
FØRERPRØVE OG TEORIKURS
14000,-

MC LETT PAKKE ALT OBL. INK

TEORIKURS
2 VEILEDNINGSTIMER
SIKKERHETSKURS VEI

SIKKERHETSKURS TRAFIKK
FØRERPRØVE
11900,-