Førerkort: Klasse BE - Bil med henger

          
KJØRETIME 800,-
VURDERINGSTIME 
LASTSIKRINGSKURS 
SIKKERHETSKURSVEI
FØRERPRØVE INK. TIME
    

800,-
800,-
700,-
2800,-

3500,-

   PAKKE ALT OBL. INK.

8600,-