Førerkort: Klasse BE - Bil med henger

KJØRETIME 700,-
VURDERINGSTIME 700,-
LASTSIKRINGSKURS 600,-
SIKKERHETSKURS VEI 3 TIMER
FØRERPRØVE INK. KJØRING 3000,-
700,-
700,-
600,-
2500,-
3000,-PAKKE ALT OBL. INK.

7500,-